Siirry suoraan sisältöön
Mies pitää kädessään virtuaalista palloa, jossa ihminen ja dataverkosto

Laitetaan tieto töihin

Tietojohtamisen kokonaiskuva. Sisältö eritelty alla tekstinä.

Tiedolla johtamisen toimintamalli / prosessit

Tiedon hyödyntämisen prosessi

Prosessit ja toimintatavat tiedon hyödyntämiselle: Millä tavalla tiedosta keskustellaan, miten sitä hyödynnetään ja miten sen varassa toimitaan.

Raportoinnin vuosikello kertoo paitsi tiedon tuottajalle, mitä tietoa tulee jakaa milloinkin, mutta samalla myös tiedon hyödyntäjälle, mitä tietoa tulee hyödyntää milloinkin ja osana mitäkin prosessia

Tietoon reagoinnin toimintamalli kertoo, kuka, milloin ja miten reagoi mihinkin tietoon

Määritetään mittarin sallittu vaihteluväli
Määritellään, miten reagoidaan, mikäli arvo ylittää/alittaa sallitun rajan (esim. Kerrotaan asiasta tietylle henkilölle, keskustellaan aiheen tiimoilta tehtävistä toimenpiteistä)
Tiedon hyödyntämisen toimintamalli kertoo, miten tietoa hyödynnetään

Kuka hyödyntää, mitä tietoa, milloin, kuinka paljon aikaa on käytettävissä sen hyödyntämiselle ja mikä on milloinkin tiedon hyödyntämisen tarkoitus
Esim. Viikko tasolla tietoon on tarkoitus reagoida, ja läpikäyntiin varataan 30min aikaa, kun puolestaan kuukausitasolla pyritään parantamaan toimintaa, jolloin tiedon läpikäyntiin käytetään 1h aikaa ja keskustellaan toimenpiteistä (ks. kuva)

Tiedon jakamisen prosessi

Prosessit ja toimintatavat tiedon jakamiselle: Mitä tietoa raportoidaan ja jaetaan, milloin ja kenelle sekä miten ja missä tilanteissa

Raportoinnin vuosikello kertoo paitsi tiedon tuottajalle, mitä tietoa tulee jakaa milloinkin, mutta samalla myös tiedon hyödyntäjälle, mitä tietoa tulee hyödyntää milloinkin ja osana mitäkin prosessia

Tietoon reagoinnin toimintamalli kertoo, kuka, milloin ja miten reagoi mihinkin tietoon

Määritetään mittarin sallittu vaihteluväli
Määritellään, miten reagoidaan, mikäli arvo ylittää/alittaa sallitun rajan (esim. Kerrotaan asiasta tietylle henkilölle, keskustellaan aiheen tiimoilta tehtävistä toimenpiteistä)
Tiedon hyödyntämisen toimintamalli kertoo, miten tietoa hyödynnetään

Kuka hyödyntää, mitä tietoa, milloin, kuinka paljon aikaa on käytettävissä sen hyödyntämiselle ja mikä on milloinkin tiedon hyödyntämisen tarkoitus
Esim. Viikko tasolla tietoon on tarkoitus reagoida, ja läpikäyntiin varataan 30min aikaa, kun puolestaan kuukausitasolla pyritään parantamaan toimintaa, jolloin tiedon läpikäyntiin käytetään 1h aikaa ja keskustellaan toimenpiteistä (ks. kuva)

Tiedolla johtamisen tukiprosessi

Prosessit ja toimintatavat tiedolla johtamisen tukemiselle: On määritettynä ja tiedossa tiedolla johtamisen vastuut ja roolit, ja kenen puoleen kääntyä, mikäli tarvitsee apua tiedolla johtamiseen

Raportoinnin vuosikello kertoo paitsi tiedon tuottajalle, mitä tietoa tulee jakaa milloinkin, mutta samalla myös tiedon hyödyntäjälle, mitä tietoa tulee hyödyntää milloinkin ja osana mitäkin prosessia

Tietoon reagoinnin toimintamalli kertoo, kuka, milloin ja miten reagoi mihinkin tietoon

Määritetään mittarin sallittu vaihteluväli
Määritellään, miten reagoidaan, mikäli arvo ylittää/alittaa sallitun rajan (esim. Kerrotaan asiasta tietylle henkilölle, keskustellaan aiheen tiimoilta tehtävistä toimenpiteistä)
Tiedon hyödyntämisen toimintamalli kertoo, miten tietoa hyödynnetään

Kuka hyödyntää, mitä tietoa, milloin, kuinka paljon aikaa on käytettävissä sen hyödyntämiselle ja mikä on milloinkin tiedon hyödyntämisen tarkoitus
Esim. Viikko tasolla tietoon on tarkoitus reagoida, ja läpikäyntiin varataan 30min aikaa, kun puolestaan kuukausitasolla pyritään parantamaan toimintaa, jolloin tiedon läpikäyntiin käytetään 1h aikaa ja keskustellaan toimenpiteistä (ks. kuva)

Johtamisrakenteet

Toiminta- ja johtamisjärjestelmä

Toimintajärjestelmä on kuvaus organisaation yhteisistä toimintatavoista. Se sisältää organisaatiorakenteen, henkilöstön ja osaamisen, toimintamallit ja prosessit, tiedon ja tietojärjestelmät, mittaamisen ja laadunhallinnan ja kehittämisen sekä dokumentit, mallit, ohjeet ja työvälineet. Toimintajärjestelmä muodostaa organisaatiolle strategisen, toiminnallisen ja toimintaa tukevan sekä kehittävän kyvykkyyden toimia tarkoituksenmukaisesti palvelujen toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintajärjestelmä on pyramidi, jossa huipulla on tarkoitus ja päämäärät. Ylin ohjaustaso antaa toiminnalle suunnan ja sisältää periaatteet: visio, strategia ja arvot. Keskellä yhteistyötaso auttaa organisoitumaan suunnan mukaisesti ja sisältää rakenteet: organisaatio, toimintaympäristö, tiimit ja verkostot. Alimpana tekemisen taso tukee osaavia ihmisiä käytännön työssä ja sisältää työkalut: toimintakäsikirja, toimintamallit, toimintaohjeet ja järjestelmät.
Organisaation toiminnan perusmalli. Tekstivastine löytyy linkin "Tutustu syvemmin ammatillisen koulutuksen johtamiseen"-linkin takaa.

Muutosvaikutusten arviointi

Tiedolla johtamisen arkkitehtuuri

Mittarit

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus kuvata toimintansa onnistumista erilaisilla mittareilla. Osa mittaristosta palvelee organisaation omaa tarvetta ja osa mittaritiedoista tulee raportoida viranomaisille, sidos- ja asiakasryhmille. Tasapainotettu mittaristo (tuloskortti) koostuu neljästä näkökulmasta ja näihin liittyvistä mittareista:

  1. taloudellinen näkökulma,
  2. asiakasnäkökulma,
  3. sisäisten prosessien näkökulma ja
  4. innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma
Tietotuotteiden hyödyntäminen

Tiedolla johtamisen kulttuuri ja taidot

Kulttuuri

Tiedolla johtamisen kulttuuri on osa organisaatiokulttuuria. Tietokulttuureja on erilaisia (ks. kuva). Toimivassa tiedolla johtamisen kulttuurissa organisaatiolla ja sen henkilöstöllä on yhteinen tahtotila, halu ja innostus saada tieto tukemaan päätöksentekoa, johtamista ja toimintaa entistä paremmin. Lisäksi organisaatiossa kannustetaan etsimään uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi, keskustellaan usein, avoimesti ja yhdessä käytettävissä olevan tiedon merkityksestä, tuloksista ja toimenpiteistä sekä tuetaan tiedolla johtamista.

Erilaiset tietokulttuurit: Sisäisesti suuntautunut tiedon etsintä & tiedon arvot ja normit: jakaminen & proaktiivisuus: Suhdeperustainen: Tietokulttuuri kannustaa viestintää, osallisuutta ja sitoutuneisuutta. Sisäisesti suuntautunut tiedon etsintä & tiedon arvot ja normit: kontrolli ja yhtenäisyys: Sääntöjä noudattava: Tietokulttuuri korostaa kontrollia, ohjeiden noudattamista ja vastuullisuutta. Ulkoisesti suuntautunut tiedon etsintä & tiedon arvot ja normit: jakaminen & proaktiivisuus: Riskejä ottava: Tietokulttuuri kannustaa innovaatioihin, luovuuteen ja uusien ideoiden kokeiluun. Ulkoisesti suuntautunut tiedon etsintä & tiedon arvot ja normit: kontrolli ja yhtenäisyys: Tuloskeskeinen: tietokulttuuri korostaa tavoitteiden saavuttamista ja kilpailuetua.

Osaaminen

Tietojohtaminen vaatii niin teknisiä kuin pehmeitä taitoja. Tiedolla johtamisen taidot voidaan kiteyttää käsittämään substanssitaidot, vuorovaikutustaidot, johtamistaidot, tekniset taidot, datanlukutaidot, yhteistyötaidot ja uudistumistaidot. 

Tiedolla johtajan kyvykkyyskartta. Tekstivastine löytyy "Tutustu syvemmin tietojohtamisen osaaminen -linkin takaa"

Tietotuotteet (hyödyntämistaso)

Tietotuotteiden tuottaminen (datan jalostaminen)
Koneoppiminen ja tekoäly

Materiaalia tekoälystä

Tiedonhallinta

Kokonais-arkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli

Tiedon mallintaminen (tieto- ja käsitemallit)
Teknologia (tietokannat, pilvipalvelut)

Tutustu tapahtumiin

Tutustu materiaaleihin

Lue blogia