Hoppa till innehåll

Toimesta tietoa – tiedosta toimeen

Varför detta projekt?

Mötet i kaféet
Personen använder dator med nätverket av data

Projektets målsättningar

  • Att förbättra utbildningsanordnarnas informationsskapande processer
    (mätning, utvärdering och utveckling av processer)
  • Att förbättra utbildningsanordnarnas förmåga att analysera data samt att använda data och information för beslutsfattande
    (Data från egen verksamhet, jämfört med nationella jämförelsematerial)
  • Att förbättra utbildningsanordnarnas användning av lösningar som nyttjar nationella indikator- och statistikdata i den operativa verksamheten samt som stöd för utveckling
  • Att främja en informationsstyrd verksamhetskultur på olika nivåer i utbildningsanordnarnas organisationer samt att utveckla personalens kunnande inom området informationsledning
  • Ett utkristalliserat mål är att skapa nationella helheter, praxis och instruktioner, som alla yrkesutbildningsanordnare kan ta i bruk inom egna organisationer. 

Projektets verksamhetsmodell

Projektet genomförs i form av ett omfattande nätverk av anordnare av yrkesutbildning. Intressentgrupperna involveras i arbetet genom nätverksforum och särskilda workshops. Projektet genomförs som en helhet bestående av fem olika arbetspaket. Varje arbetspaket har en ansvarig organisation som driver arbetet, fastställda mål och en handlingsplan.

En styrgrupp styr och följer verksamheten, och organisationerna som är ansvariga för arbetspaketen bildar en projektgrupp som samlas regelbundet samt leder arbetet med arbetspaketen.

Arbetspaketen

AP1 – Informationsledningens processer och kunnande

Ansvarig organisation Omnia, kontaktperson Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

AP2 – Att skapa data utgående från informationsbehov

Ansvarig organisation Riveria, kontaktperson Jatta Herranen (jatta.herranen@riveria.fi, 050 075 5305)

AP3 – Att säkra informationens kvalitet i datasystemen

Ansvarig organisation Keuda, kontaktperson Laura Heikkilä (laura.heikkilä@keuda.fi, 050 415 0937)

AP4 – Att förbättra PUK:ens information och kvalitet)

Ansvarig organisation Tredu, kontaktperson Tuija Mäkinen (tuija.h.makinen@tampere.fi, 040 686 2477)

AP5 – Beskrivning av målarkitektur för informationsledning inom yrkesutbildning

Ansvarig organisation Omnia, kontaktperson Kim Konttinen (kim.konttinen@omnia.fi, 040 126 7182)

Kolla in evenemangen

Nyttigt material

Läs bloggen