Hoppa till innehåll

Sakkunniga

Blev du inspirerad av något verktyg för informationsledning som har producerats inom projektet Informationsledning? Skulle du önska sparring i informationsledning inom din egen organisation?

Nedan hittar du sakkunniga inom olika områden av informationsledning som gärna hjälper dig. Du kan också anmäla dig som sakkunnig om du har särskild kompetens inom ett visst område. Vi drar nytta av nätverket till fullo!
Anmäl dig till Kim via e-post på kim.konttinen@omnia.fi.

Sakkunnigas hjälp är kostnadsfri och riktar sig till alla yrkesutbildningsanordnare i Finland.

Projekt och portal

Områden

 1. Administration och koordinering av projektet Informationsledning
 2. Struktur för portalen inom projektet Informationsledning

Sakkunnig: Kim Konttinen, kim.konttinen@omnia.fi

Datalager, informationsarkitektur

Områden

 1. Datalagring och analytik, informationsarkitektur, organisering av informationsproduktion
 2. Agila utvecklingsmetoder (SCRUM) samt övergripande arkitektur och förändringsledning

Sakkunnig: Heikki Haavisto, heikki.haavisto@omnia.fi

PowerBI, flödet av studerandedata, användningsmöjligheter för data

Områden

 1. Jos haluat päästä alkuun PowerBI:n käytössä opiskelijatietojen visualisointiin Om du vill komma igång med att använda PowerBI för visualisering av studerandedata
 2. Önskar du sparring i hur PowerBI kan användas för att granska studerandedata
 3. Flödet av studerandedata från studieadministrationssystem till nationella system och användningsmöjligheter för denna data – sparring.

Övrigt

Obs! Genom projektet är det inte möjligt att få fullständig PowerBI-utbildning. Materialen är avsedda för att komma igång och för att fundera över användningsmöjligheterna med PowerBI. Mer avancerad PowerBI-utbildning rekommenderas att skaffa från företag som erbjuder sådana tjänster.

Kontaktuppgifter: Ta kontakt via mobil 050 4150937 eller genom e-post laura.heikkila@keuda.fi så kommer vi överens om tidpunkt och ämne.

Översättningar

Områden

 1. Översättning till svenska inom informationsledning
 2. Terminologi

Sakkunnig: Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi

Kvalitetssäkring i PUK

Områden

 1. Användning och pilotering av modellen för kvalitetssäkring i PUK
 2. Lärarens informationsskrivbord som stöd för handledning med information

Kontaktuppgifter: Tuija Mäkinen tuija.h.makinen@tampere.fi eller mobil 040 686 2477